fredag 6. august 2010

Nødvendigheten av kreativitet.Nye spørsmål - nye svar

Mennesket har til alle tider søkt spørsmål, løsninger på dem og så nye spørsmål igjen. Et barn er født med en sterk nysgjerrighet og med vilje til å se og oppleve nye ting. Kreativitet er også av betydning i menneskets søken etter svar på de evige spørsmål.
Mennesker trenger kreativitet
Evnen til kreativitet er viktigere og viktigere for det enkelte menneske.
Tidligere var samfunnet mer stabilt. Mennesker kunne lære seg et yrke og andre ferdigheter og klare seg med dette gjennom hele livet.
I framtida må vi tilpasse oss stadige endringer, mestre nye situasjoner og hele tiden lære nye ting.
Tidligere var stabilitet et grunnlag for trygghet.
I framtida blir evnen til endring en basis for trygghet.
Kreativiteten er en viktig del av denne evnen. For mennesket fullt ut å være menneske
En mer helhetlig bruk av hjernen, dens tenkeevne, intuisjon, følelser og stemninger, er nødvendig for at mennesket fullt ut skal være menneske.
Kreativitet er en viktig del av det å være menneske.
Kreativitet er gøy
Å lage noe nytt er gøy. Det trenger ikke være så fantastisk nytt for at det skal være moro. Å pusse opp og male en gammel bokhylle kan være nok til å gi oss gleden og tilfredsstillelsen over å ha skapt noe. Eller å sette sammen en blomsterbukett på vår egen måte.
Vi liker også godt å løse vanskelige oppgaver. Mange søker slike oppgaver helt frivillig. Julenøtter, kryssord og puslespill er eksempler på oppgaver som vi frivillig gir oss i kast med.
Kreativitet er nødvendig
I andre tilfeller er det en nødvendighet å løse problemer.
Men selv problemer som vi helst skulle vært foruten, kan gi oss noe positivt. Det gir en tilfredsstillelse å ha løst en oppgave, og selv de mest ubehagelige problemer kan inneholde en kime til menneskelig vekst og utvikling.
Kreativitet og problemløsning er en nødvendig del av et menneskes liv og henger også nøye sammen med personlig vekst og med muligheten til selvrealisering og til å leve et tilfredsstillende liv.

søndag 25. juli 2010

Stikkingens mangfoldighet


Strikking er en metode eller håndarbeidsteknikk for å lage tekstiler av garn (tråd) ved hjelp av strikkepinner. Strikkingen foregår ved at man har en rekke av garnløkker, kalt masker, på en strikkepinne og bruker en annen strikkepinne til å dra garnet gjennom en maske og derved lage en ny maske på den andre pinnen. Mange forskjellige typer garn, strikkepinner og strikketeknikker kan brukes for å framstille ulike stikkede strukturer som uansett teknikk består av løkker tredd gjennom hverandre. Strikking kan også gjøres på strikkemaskin.

Andre dialektuttrykk for strikking er binding, bunding og spøt, spøting. En kunne fortsatt møte «spøtakjerringer» på torget i Stavanger, som solgte klesplagg fra egen produksjon til litt utpå 1980-tallet[trenger referanse]. Profesjonelle strikkere har gjennomgått en fireårig utdannelse[trenger referanse].

Til tross for at strikketeknikker er kjent og tildels fortsatt i bruk over det meste av verden, synes det som om en i dag regner strikking for en skandinavisk sysselsetting og spesialitet[trenger referanse]. Dette kan henge sammen med at en del spesielle strikkemønstre og -måter, som regnes for avanserte, trolig ble utviklet her. Seksblads- og åttebladsroser kan stamme fra norske bygder

The Beginning of time


Her er et utdrag fra Stephen Hawking "The beginning of time" fra hjemmesiden hans. Vil bruke dette som et innspill til diskusjoner om samme tema. Hawking

The Beginning of Time
In this lecture, I would like to discuss whether time itself has a beginning, and whether it will have an end. All the evidence seems to indicate, that the universe has not existed forever, but that it had a beginning, about 15 billion years ago. This is probably the most remarkable discovery of modern cosmology. Yet it is now taken for granted. We are not yet certain whether the universe will have an end. When I gave a lecture in Japan, I was asked not to mention the possible re-collapse of the universe, because it might affect the stock market. However, I can re-assure anyone who is nervous about their investments that it is a bit early to sell: even if the universe does come to an end, it won't be for at least twenty billion years. By that time, maybe the GATT trade agreement will have come into effect.

The time scale of the universe is very long compared to that for human life. It was therefore not surprising that until recently, the universe was thought to be essentially static, and unchanging in time. On the other hand, it must have been obvious, that society is evolving in culture and technology. This indicates that the present phase of human history can not have been going for more than a few thousand years. Otherwise, we would be more advanced than we are. It was therefore natural to believe that the human race, and maybe the whole universe, had a beginning in the fairly recent past. However, many people were unhappy with the idea that the universe had a beginning, because it seemed to imply the existence of a supernatural being who created the universe. They preferred to believe that the universe, and the human race, had existed forever. Their explanation for human progress was that there had been periodic floods, or other natural disasters, which repeatedly set back the human race to a primitive state.

lørdag 24. juli 2010

Hva er kreativitet.


Rollo May skrev en bok i 1975 som het 'Hva er kreativitet?' ... Utdrag: "Når vi definerer kreativitet, må vi skjelne mellom dens psevdoformer (kreativitet som overfladisk estetisme/dekorasjon/gjøre livet vakrere) og dens autentiske form (prosessen som går ut på å få noe nytt til å eksistere). Dette avgjørende skillet mellom kunst som kunstferdig (noe kunstig) og genuin kunst har kunstnere og filosofer gjennom århundrer kjempet for å klargjøre. Ekte kunstnere er de som utvider menneskets bevissthet. Deres kreativitet er den mest grunnleggende fremstilling av en mann eller kvinne som fullbyrder sin egen væren i verden."

Kreative hjørner.

Kreative hjørner har vi kanskje alle. Jeg har mitt i hjørnet av sofaen. Det er det ofte mange ideer samlet. Det kan også være inne i hodet eller et sted. Kreative hjørner er ofte et sted som gir inspirasjon og hvor man kan utvikle ideer. Det betyr at kreative hjørner både er noe konkret og noe som er filosofisk og i fantasien. Det kan også være et sted hvor man samler energi. Hvordan vi mennesker er kreative er veldig forskjellig, men kanskje du også har et kreativ hjørne? Legg inn en kommentar under her i kommentarfeltet.

torsdag 22. juli 2010

Negative tanker og ideer blir kvalt.

Dette er alle de negative meldigen man kan få når man kommer med en ide. Det er det verste man kan oppleve. Kreativitet blir kvalt og man får ikke lyst til å si mere om den saken. Jeg har funnet ut at ved å prøve og gjerne feile så oppnår man mye mere. Alle de negative snakke bobler har jeg lagt til side for lang tid siden. Jeg prøver uansett. Håper at andre også kan la ideerne komme frem. Ikke tenkt negativt, men prøv å snu det til noe prositivt. Uansett hva man får av ideer skal de prøves. Barn gjør det, så hvorfor skal ikke vi voksne holde fast i leken og krativitet og de gode ideer.