fredag 6. august 2010

Nødvendigheten av kreativitet.Nye spørsmål - nye svar

Mennesket har til alle tider søkt spørsmål, løsninger på dem og så nye spørsmål igjen. Et barn er født med en sterk nysgjerrighet og med vilje til å se og oppleve nye ting. Kreativitet er også av betydning i menneskets søken etter svar på de evige spørsmål.
Mennesker trenger kreativitet
Evnen til kreativitet er viktigere og viktigere for det enkelte menneske.
Tidligere var samfunnet mer stabilt. Mennesker kunne lære seg et yrke og andre ferdigheter og klare seg med dette gjennom hele livet.
I framtida må vi tilpasse oss stadige endringer, mestre nye situasjoner og hele tiden lære nye ting.
Tidligere var stabilitet et grunnlag for trygghet.
I framtida blir evnen til endring en basis for trygghet.
Kreativiteten er en viktig del av denne evnen. For mennesket fullt ut å være menneske
En mer helhetlig bruk av hjernen, dens tenkeevne, intuisjon, følelser og stemninger, er nødvendig for at mennesket fullt ut skal være menneske.
Kreativitet er en viktig del av det å være menneske.
Kreativitet er gøy
Å lage noe nytt er gøy. Det trenger ikke være så fantastisk nytt for at det skal være moro. Å pusse opp og male en gammel bokhylle kan være nok til å gi oss gleden og tilfredsstillelsen over å ha skapt noe. Eller å sette sammen en blomsterbukett på vår egen måte.
Vi liker også godt å løse vanskelige oppgaver. Mange søker slike oppgaver helt frivillig. Julenøtter, kryssord og puslespill er eksempler på oppgaver som vi frivillig gir oss i kast med.
Kreativitet er nødvendig
I andre tilfeller er det en nødvendighet å løse problemer.
Men selv problemer som vi helst skulle vært foruten, kan gi oss noe positivt. Det gir en tilfredsstillelse å ha løst en oppgave, og selv de mest ubehagelige problemer kan inneholde en kime til menneskelig vekst og utvikling.
Kreativitet og problemløsning er en nødvendig del av et menneskes liv og henger også nøye sammen med personlig vekst og med muligheten til selvrealisering og til å leve et tilfredsstillende liv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Koselig om dere legger igjen en kommentar:)